Stress er desværre et stigende problem for mange, og det kan have store konsekvenser for både den enkelte medarbejder, kollegerne og virksomheden. Det kan været svært at forstå stress, da det er en meget kompleks størrelse. Ofte bliver arbejdet nævnt som årsagen til stress, men i nogle tilfælde viser det sig, at stress skyldes en kombination af noget arbejdsrelateret og noget mere personligt.

Stress kan sagtens aktiveres af vores arbejde, men problemer og udfordringer i det personlige liv, parforholdet eller familielivet kan give lige så stor stresspåvirkning, som vores arbejde.

Der findes både positiv stress og negativ stress. Positiv stress er når vi føler, at vi har travlt, men alligevel kan nå det. Negativ stress er den følelse, der aktiveres, når vi ikke oplever en ubalance mellem de krav der stilles og de ressourcer vi har. Det er den negative stress der er problemet.

Stress i virksomheden
Stress kan ikke kun betragtes som et individuelt problem. Det er nødvendigt, at virksomheden ser på hvilke forhold der kan ændres for, at reducere stress og øge trivslen. Det har ofte store konsekvenser for en virksomhed, når en medarbejder går ned med stress - uanset om det er arbejdsrelateret stress eller stress i privatlivet.
Derfor
mener vi, at et samarbejde mellem forskellige dele af virksomheden og faglige organisationer er nødvendig for at skabe det bedst mulige grundlag for at ændre på forholdene

Hvorfor skal virksomheden have fokus på stress og trivsel?
Dårlig trivsel og stress har en stor indflydelse på arbejdsmiljøet. For at kunne fastholde de gode medarbejdere, er det vigtigt, at man husker at fokusere på trivselen. I dag er medarbejdere mere tilbøjelige til at skifte arbejde, hvis de oplever at deres arbejdsvilkår ikke er i orden. Et godt arbejdsklima, hvor trivslen er høj, er i dag et parameter for mange, når de skal vælge hvilken virksomhed de ønsker at arbejde i.

Effektiviteten påvirkes af medarbejdernes stressniveau. Når medarbejdere er stresset, vil det over tid reducere medarbejdernes effektivitet, og vil typisk medføre at de laver flere fejl. Undersøgelser viser, at ca. 25% af alt sygefravær kan relateres til stress. Derfor kan en ordentlig indsats mod stress være en god investering - både på det menneskelig plan og på det økonomiske plan.

Hvad kan virksomheden gøre?
Ledelsen skal gå forrest. Det skal være tydeligt for enhver, at virksomhedens ledelse ønsker at skabe en kultur, hvor man lægger vægt på medarbejdernes trivsel, og vil være med til at gøre en aktiv indsats for, at forbygge og reducere stress i virksomheden.

Ledere skal uddannes i ledelse og stress. En stresset leder stresser sine medarbejdere. Der er mange eksempler på dårlig ledelse, der skaber grundlag for stress hos medarbejdere. Kommunikation, nærhed, opmærksomhed, anerkendelse og klarhed har stor betydning for mange medarbejdere. Lederne skal have en større bevidsthed om deres rolle og ansvar i forbindelse med arbejdsrelateret stress.
 
Det er vigtigt, at der er en åbenhed omkring stress. Gør det acceptabelt at tale om stress. Få fjernet fordomme og tabuer omkring stress, da det er en forudsætning for at kunne yde en effektiv forebyggende indsats.
 
Medarbejderne skal bevidstgøres om stress. Erfaringer viser, at en meget stor del af os ikke er opmærksomme på kroppens stresssignaler. Det har den kedelige konsekvens, at vi ofte først reagere på det, når det er for sent og vi er gået ned med stress. Uddannelse af medarbejderne, hvor de får en større bevidsthed og klarhed om hvad stress er, hvad de selv kan gøre for at forbygge det og hvordan de kan hjælpe hinanden, er afgørende for at kunne sænke stressniveauet.

En del af den stress, som medfører sygemeldinger, skyldes faktisk forhold som ikke kan relateres til arbejdslivet, men til privatlivet. Derfor kan det være en god idé at få klarhed om hvilke dele af livet der stresser. Vi anvender en Trivselsprofil, der bl.a. kortlægger stressniveauet inden for både arbejdslivet, det personlige liv, parforholdet og familielivet.

Vi har mange års erfaring med at arbejde med stress og kan tilbyde rådgivning, vejledning og undervisning i hvordan man kan reducere stress og øge trivslen.
Kontakt os, og hør nærmere om, hvad vi kan gøre for dig, dine kolleger, og din virksomhed.