Positiv stresshåndtering
Forløbet henvender sig til alle, der ønsker at få hjælp til, at reducere deres stress og øge deres livsglæde og trivsel i hverdagen. Du vil få kendskab til hvad stress er, hvilke faktorer der har afgørende indflydelse på din stress og trivsel, hvilke symptomer stress giver, samt få kortlagt dit stressniveau inden for de fire hovedområder; Det personlige liv, Arbejdslivet, Parforholdet og Familielivet. Du vil komme til at arbejde med positiv psykologi og få kortlagt dine nuværende ressourcer til at håndtere stress, og få nye og anderledes værktøjer til at undgå eller reducere fremtidig stress.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af deltagernes situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Hvad er stress?
• Indre og ydre krav
• Stresssymptomer
• Stress og trivsel
• Stress og helbred
• Din Trivsels Profil
• Arbejdsafhængighed
• Stresshåndtering
• Copingstrategier
• Flow
• Kommunikation og stress
• Ansvar og selvansvar
• Behovsafklaring
• Kunsten at sige fra
• Meditation
• Mindfullness
• Positiv psykologi
• Overbevisninger
• Personlig effektivitet
• Motivation
• Den stressede kollega
• Coaching
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet vil tage udgangspunkt i en Trivsels Profil og vil være en kombination af dialog, erfaringsudveksling, tests, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete problemstillinger fra deltagernes hverdag

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at øge deltagernes bevidsthed om stress og hvad der giver dem glæde og trivsel. De vil få nye kompetencer til at håndtere stress, og lære hvordan de kan anvende positiv psykologi, til at opnå større tilfredshed og accept.
Efter forløbet, vil deltagerne have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere for dem, at reagere proaktivt og konstruktivt når de føler sig stresset.