Stresscoach uddannelsen
Forløbet henvender sig til HR-konsulenter, sikkerhedsrepræsentanter og andre, som ønsker at kunne vejlede og coache kolleger, i forbindelse med stress og manglende trivsel. Deltagerne får kendskab til hvad stress er, hvordan stress opstår, hvilke symptomer stress giver, hvordan stress kan undgås, og hvordan man kan medvirke til at skabe forhold der giver mindre stress i dagligdagen. Deltagerne kommer til at arbejde med hvordan stress opstår inden for de fire hovedområder; Det personlige liv, Arbejdslivet, Parforholdet og Familielivet. For at kunne hjælpe kolleger bedst muligt, trænes deltagerne i grundlæggende coaching-teknikker.
Stresscoach uddannelsen tilbydes virksomheder, der har mulighed for at samle et antal deltagere til et eller flere hold.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Stress og stresssymptomer
• Trivsels Profilen
• Arbejdsafhængighed
• Stresshåndtering og coping
• Kommunikation og stress
• Ansvar og selvansvar
• Personlig effektivitet
• Motivation og trivsel
• Den stressede kollega
• Begrebet "coaching"
• Værdier og grundholdninger
• Etik og moral
• Strukturen i en coachingproces
• Forskellige coachingmodeller
• Spørgeteknikker
• Mål og målsætning
• Løsningsorienteret coaching
• Din Lyttestil
• Overbevisninger
• Håndtering af modstand
• Coaching – med feedback
• Psykologi og selvindsigt
• Praktiske coachingøvelser
• Supervision
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet tilbydes hold med minimum 8 deltagere, og vil være være en kombination af undervisning, dialog, erfaringsudveksling, profiler, forskellige tests, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete problemstillinger fra deltagernes hverdag.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at øge deltagernes viden om stress, og give dem nye kompetencer om til at coache andre der føler sig stresset.
Efter forløbet, vil deltagerne have konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere for dem at fungere som rådgiver, hjælper og coach for deres kolleger, i samarbejde med virksomhedens ledere.