Team Power
Forløbet henvender sig til alle teams, der ønsker at udvikle sig og få mere energi og power. Teamet får mulighed for, at finde, genfinde eller udvikle nye ressourcer og kompetencer. Måske føler I, at teamet er gået lidt i stå, trænger til at komme videre eller, at har potentiale til mere end hvad I gør lige nu. I vil få større indsigt, og blive bevidst om hvilke tankemønstrer, følelser, roller og overbevisninger der styrer jer, samt blive mere klar over, hvordan I kommer videre med mere power.
Indhold:
Forløbet kan indenholde flere forskellige elementer, afhængigt af teamets situation, så her er blot nogle få eksempler på emner:

• Teamets ressourcer
• Hvad er det der stopper jer?
• Overbevisninger
• Afklaring af fælles mål
• Afklaring af fælles værdier
• Samarbejdsproblemer
• Konfliktsituationer
• Grænsesætning
• Motivation og trivsel
• Behovsafklaring
• Stress
• Teamets skyggesider
• Projektion og overføringer
• Roller og relationer
• Ansvar, selvansvar og teamansvar
• Team Kommunikation
• Teamets udviklingsplan
Metode
Metoden vil være praktiske øvelser, rollespil, forskellige tests og profiler, undervisning, sparring og coaching.
Udgangspunktet for øvelser og sparring vil ofte være konkrete problemstillinger fra teamets egen hverdag.

Mål og udbytte
Efter forløbet, vil teamet være meget mere afklaret om deres aktuelle situation, og have større klarhed om hvad de vil fremover. Teamet vil ofte have fundet nye ressourcer og kompetencer - deres fælles power - som de kan anvende fremover i deres arbejde.