Team Kommunikation
Vores måde at kommunikere på, er afgørende for hvordan vi opfattes af andre. Mange har sikkert oplevet, at det de har sagt, er blevet opfattet på en anden måde end det var ment. Andre har måske oplevet at en banal uenighed, har udviklet sig til en regulær konflikt. Vi kan ikke "ikke- kommunikere". Uanset hvad vi gør, så kommunikeret vi med vores omverden. Vores kommunikation bliver bl.a farvet af vores intention, måden vi siger tingene på, vores kropssprog, den valgte kommunikationskanal og modtagerens situation og sindstilstand. Team Kommunikation er et forløb, der tilpasses gruppens/teamets konkrete problemstiling eller situation.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af den pågældende problemstilling. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Kommunikation - hvad er det?
• Mundtlig kommunikation
• Skriftlig kommunikation
• Kropssprog
• Spørgeteknikker
• Lytteteknikker
• Lyttestile
• Aktiv lytning
• Konflikthåndtering
• Assertion - assertiv adfærd
• Selvansvarlig kommunikation
• "Giraf-sprog"
• Kommunikationspsykologi
• Selvindsigt og selvforståelse
• Motivation
• Egen position/tilstand
• Behovsafklaring
• Grænsesætning
• Projektion og overføringer
• Overbevisninger
• Styring af en samtale
• Møder
• Appreciative Inquiery
• Personlig udviklingsplan
Metode
Metoden vil typisk være praktiske øvelser, rollespil, forskellige tests og profiler, undervisning, sparring og coaching.
Udgangspunktet for øvelser og sparring vil være konkrete problemstillinger fra deltagernes egen hverdag.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at øge deltagernes bevidsthed og kompetencer om kommunikation.
Efter forløbet, vil gruppen/teamet have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det muligt at kommunikere bedre og mere værdiskabende med hinanden.