Team Trivsel
Team Trivsel er udviklet til virksomheder, afdelinger, grupper og teams, der ønsker at arbejde med at øge trivslen og reducere stressen i hverdagen. Teamet får kendskab til hvad stress er, hvilke faktorer der har afgørende indflydelse på stress og trivsel, hvilke symptomer stress giver, samt få kortlagt teamets aktuelle stressniveau/trivselsniveau. Teamet vil lære om positiv psykologi, kommunikationsformer og få konkrete værktøjer til at støtte og hjælpe hinanden i pressede situationer.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af gruppen/teamets situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Hvad er stress?
• Indre og ydre krav
• Stresssymptomer
• Stress og trivsel
• Stress og helbred
• Trivsels Profilen
• Arbejdsafhængighed
• Stresshåndtering
• Copingstrategier
• Flow
• Kommunikation og stress
• Ansvar og selvansvar
• Behovsafklaring
• Kunsten at sige fra
• Meditation
• Mindfullness
• Positiv psykologi
• Overbevisninger
• Personlig effektivitet
• Motivation
• Den stressede kollega
• Coaching
• Teamets udviklingsplan
Metode
Forløbet vil tage udgangspunkt Trivsels Profilen, og vil være en kombination af dialog, erfaringsudveksling, tests, undervisning, sparring og coaching.
Udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete problemstillinger fra deltagernes hverdag

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at øge gruppen/teamets bevidsthed om stress og hvad der giver dem glæde og trivsel. De vil få nye kompetencer til at håndtere stress, og lære hvordan de kan anvende positiv psykologi, til at opnå større tilfredshed og accept.
Efter forløbet, vil gruppen/teamet have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere for dem, at reagere proaktivt og konstruktivt når de føler sig stresset.