Teamudvikling
Næste alle opgaver i en virksomheder skal løses i samarbejde med andre. Ofte viser det sig, at man kan skabe de bedste resultater, hvis man man arbejde og fungere som et team. Et team kan man løse opgaver, der går på tværs af personlige, faglige og uddannelsesmæssige kompetencer. Man kan derved udnytte de mange forskellige ressourcer der kan være i et team. Et team kan være fleksibel og evne at omstille sig hurtigere til nye opgaver, hvilket giver mulighed for at hæve resultatet og kvaliteten i teamets produktion.

Teamudvikling skaber bedre resultater, fordi de enkelte teammedlemmer får mulighed for at påvirke hinanden positivt, stimulere udvikling af både gruppens og den enkeltes færdigheder og holdninger, samt styrke de indbyrdes sociale relationer.
Når man udvikler teamet opnås der fælles færdigheder og viden, der er udviklet gennem en vækstproces i gruppen.

Definition af et team
Et team er en gruppe mennesker, der har etableret så gode professionelle arbejdsmæssige relationer, at de er i stand til at reagere som en enhed.

Et velfungerende team ofte er karakteriseret ved;
 • Nogle klare fælles mål
 • En klar rollefordeling
 • Man bruger aftalte, fælles metoder
 • Man påvirker hinanden positivt
 • Man er bevidst om at udnytte hinandens færdigheder og ressourcer
Faktorer, som har stor betydning for teamets succes;
 • Alle kan samarbejde med hinanden
 • At ressourcer i teamet bliver brugt optimalt
 • At teammedlemmerne kan komplementere hinanden
 • At teamet/ teammedlemmerne er bevidst om egne styrker/svagheder og dermed udviklingsbehov
 • At der er klare organisatoriske rammer omkring teamet
Når der sker ændringer i rollestrukturen pga. afgang eller tilgang af teammedlemmer, har det ofte en effekt på gruppedynamikken. Teamet vil ofte blive "bragt ud af kurs", og der vil være en del arbejde med at genopbygge strukturen på ny.

Vores metoder
Vi arbejder sammen med teamet for at få afdækket hvilke problemstillinger og udfordringer de har, som hindre teamet i at performe optimalt. Et forløb vil ofte strække siger over en periode, hvor vi mødes flere gange i nogle workshops. Det kan variere meget med hvilke emner og temaer der skal arbejdes med i et udviklingsforløb, men ofte vil følgende områder indgå:
 • Gruppe eller team
 • Roller og relationer
 • Systemisk psykologi
 • Gruppedynamik
 • Konflikthåndtering
 • Assertion
 • Anerkendende kommunikation
 • Værdier
 • Spilleregler og konsekvens
 • Visioner, drømme og mål
Ring eller mail, hvis I vil høre mere om teamudvikling.