Dynamisk teamudvikling
Forløbet henvender sig til både nye og eksisterende grupper eller teams, som ønsker at få forbedret, eller optimeret det nuværende samarbejde. Et væsentligt kriterie for at man kan kan fungere som et team er, at man har et fælles mål, som alle føler sig forpligtet til. Erfaringer viser, at hvis det lykkes at få en gruppe til at fungere som et team, vil man opnå en synergieffekt - ofte beskrevet som " 2+2=5".
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens og gruppe/teamets situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Hvad er et team
• Teamroller
• Det innovative team
• Belbins teamroller
• Teamets udviklingsfaser
• Teammål og målstyring
• High Performance Teams
• Ansvarsfordeling i teamet
• Teamkontrakt
• Teamudvikling via selvindsigt
• Teamkommunikation
• Konflikthåndtering
• Værdiafklaring
• Effektive teammøder
• Systemisk teamudvikling
• Reflekterende teams
• Teammotivation
• Teamcoaching
• Selvledelse
• Det selvkørende team
• Teamets udviklingsplan
Metode
Forløbet vil typisk være meget pratisk funderet, med udgangspunkt i de konkrete problemstillinger som gruppen eller teamet har i dagligdagen. Forløbet vil involvere hele teamet med praktiske øvelser, forskellige tests, profiler, undervisning, sparring og coaching.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at forbedre teamets kompetencer, samt styrke den enkelte deltagers evne til at fungere i et team. Efter forløbet, vil både gruppen/teamet have konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere for dem, at handle og fungere som et High Performance Team.