Lederen som coach
Grundlæggende handler coaching om "at give hjælp til selvhjælp". Som udgangspunkt kan alle lære, at coache og blive coachet, men erfaringer viser, at det kan være meget udfordrende for en leder, at coache sine medarbejdere. Ofte bliver coaching forvekslet med sparring, supervision, vejledning eller rådgivning, men det er ikke "rigtig" coaching. Vi træner lederen i de grundlæggende teknikker der anvendes i coaching - og gennem øvelser og supervision, bliver denne i stand til at udvise "coachende ledelse" over for sine medarbejdere.
Der findes mange modeller, man kan anvende i coaching - fælles for dem er, at de kan bruges til at sikre en klar struktur i coachingen. I forløbet, vil lederen bliver trænet i flere forskellige coach-modeller og spørgeteknikker.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens situation. Her er nogle af de typiske emner:

• Begrebet "coaching"
• Værdier og grundholdninger
• Etik og moral
• Strukturen i en coachingproces
• Forskellige coachingmodeller
• Lederens rolle som coach
• Spørgsmål der skaber bevægelse
• Spørgeteknikker
• Mål og målsætning
• Løsningsorienteret coaching
• Aktiv udadvendt opmærksomhed
• Din Lyttestil
• Supervision
• Overbevisninger og begrænsninger
• Håndtering af modstand
• Forståelsesrammer og hypoteser
• Coaches egentilstand
• Coaching – med feedback
• Psykologi og selvindsigt
• Praktiske coachingøvelser
Metode
Forløbet vil typisk være en kombination af praktiske øvelser, forskellige tests, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring altid være konkrete problemstillinger fra lederens egen hverdag.

Udbytte
Efter forløbet vil den enkelte leder kunne anvende coaching i dagligdagen. Lederen vil bl.a. have lært hvordan denne kan skabe bevægelse i tanke og handling, ved at anvende forskellige typer af spørgsmål. Dette metode kan også anvendes til nytænkning og innovation.