Den nye leder
Forløbet henvender sig til alle nye ledere, der ønsker, at få konkrete værktøjer og viden om ledelse. Overgangen fra, at være medarbejder til at være leder, kan være ganske udfordrende - særligt hvis man tidligere har været kollega for dem man nu skal lede.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Hvad er ledelse?
• Lederroller
• Mål og målstyring
• Delegering
• Ledelsesstile
• Kommunikationsstile
• Medarbejdersamtaler
• Møder
• Konstruktiv feedback
• Motivation
• Coaching
• Situationsbestemt ledelse
• Medarbejderudvikling
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet vil typisk være en kombination af praktiske øvelser, forskellige tests, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete problemstillinger fra lederens egen hverdag

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at øge lederens bevidsthed og kompetencer, samt styrke lederen i sin rolle som leder.
Efter forløbet vil lederen have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere, at handle og fungere i den nye rolle som leder.