Ledelsespsykologi
Forløbet henvender sig til alle ledere, der ønsker at få et indblik i nogle af de psykologiske mekanismer, der har indflydelse på lederens og medarbejdernes adfærd og reaktionsmønstre. Du vil blive introduceret til DiSC-modellen, der tager udgangspunkt i nogle af de grundlæggende psykologiske teorier.
Indhold
Forløbet er primært bygget op omkring DiSC-modellen, og vil typiske indeholde nogle af følgende emner:

• Psykologiens historie
• Introduktion til DiSC
• Din Person Profil
• Styrker og svagheder i lederrollen
• Andres opfattelse af dig
• Kommunikationsstile
• Medarbejder Profilen
• Motivation af D, i, S og C
• Rolle Profilen
• Sådan coacher du typerne
• Situationsbestemt ledelse
• Medarbejderudvikling
• Brug af DiSC i dagligdagen
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet tager udgangspunkt i lederens egen DiSC-profil, samt praktiske øvelser, undervisning, sparring og coaching.
Lederen vil blive trænet i hvordan værktøjet og modellen kan anvendes til at optimere lederens evne til at delegere, motivere og kommunikere med sine medarbejdere i dagligdagen.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er at øge lederens selvindsigt, og samtidig skabe opmærksomhed på at der er forskel på hvad der motiverer. Såfremt lederen anvender de lærte værktøjer og teknikker, vil lederen blive endnu bedre til at motivere og kommunikere med sine medarbejdere.