Forandringsledelse
Forløbet henvender sig til ledere, der enten står over for nogle konkrete forandringer, eller som ønsker at blive bedre til at håndtere fremtidige forandringsprocesser.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Forandringens psykologi
• De 4 forandringsfaser
• Modstand mod forandringer
• Ledelsespsykologi
• Kommunikation
• Motivation
• Situationsbestemt ledelse
• Forandringsledelse
• Projektledelse- og styring
• Konflikthåndtering
• Den svære samtale
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet vil typisk være en kombination af praktiske øvelser, forskellige tests, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete problemstillinger fra lederens egen hverdag

Mål og udbytte
Målet med forløbet er at øge lederens bevidsthed og kompetencer, samt styrke lederen i sin rolle som leder.
Efter forløbet, vil lederen have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere at handle og fungere i rollen som leder, samt opnå de ønskede resultater af en forandringsproces.