Personalesamtaler
Forløbet henvender sig til alle ledere, der ønsker at blive bedre til at afholde samtaler med deres medarbejdere - lige fra den korte en-til-en samtale i forbindelse med en konkret opgave, til de årlige udviklingssamtaler.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Ansættelsessamtalen
• En-til-en samtalen
• Instruktionssamtalen
• Opfølgningssamtalen
• Påtalesamtalen
• Advarselssamtalen
• Afskedigelsessamtalen
• Den vanskelige samtale
• Sparringssamtalen
• Motivationssamtalen
• Udviklingssamtalen
• Den sociale samtale
• Den coachende samtale
• Positiv feedback
• Negativ feedback
• Konflikthåndtering
• Mål- og målstyringssamtaler
• Kommunikationsstile
• Lyttestile
• Anerkendende ledelse
• Situationsbestemt ledelse
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet vil typisk være en kombination af praktiske øvelser, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete cases og problemstillinger fra lederens egen hverdag.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at øge lederens kompetencer og styrke lederens adfærd i de forskellige former for samtaler.
Efter forløbet, vil lederen have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere, at kommunikere og handle proaktivt i hverdagen.