LederCoaching
Coaching defineres som en metode, der kan anvendes til, at bringe en fokusperson i en selvreflekterende position. Ved at anvende coaching, kan man typisk blive mere afklaret om en situation eller et problem, og derved få lettere ved at gøre noget ved det. Som leder, kan det være en fordel, at vende problemstillinger og udfordringer med en "neutral person".
Emner egnet til coaching:
LederCoaching kan anvendes i flere forskellige situationer, så her er blot nogle få eksempler på emner:

• Egne ressourcer
• Afklaring af mål og værdier
• Samarbejdsproblemer
• Konfliktsituationer
• Motivation
• Trivsel og stress
• Karriereudvikling
• Kommunikation
• Medarbejdersamtaler
• Ineffektive møder
• Motivation af andre
• Udviklingssamtaler
• Personlig udvikling
• Forretningsudvikling
• Nye ideer
• Opnå bedre resultater
• - og meget mere
Metode
Coaching stiller spørgsmålene og lederen finder svarene. Lederen vælger emner og hvad denne ønsker at opnå i forbindelse med coachingen. Et coachingforløb omfatter minimum 6 sessioner, svarende til 10 timers coaching.

Mål og udbytte
Efter et coachingforløb, vil lederen være afklaret om sin problemstilling eller udfordring. En øget bevidsthed om årsager, sammenhænge og muligheder vil ofte medføre, at det oprindelige problem ikke længere opfattes på samme måde.
Lederen vil ofte finde nye ressourcer og kompetencer, som man kan anvende i lignende situationer fremover.