Teamledelse
Forløbet henvender sig til alle ledere og teamledere, som ønsker at arbejde mere teamorienteret med deres medarbejdergruppe. Et væsentligt kriterie for man kan kan fungere som et team, er at man har et fælles mål, som alle føler sig forpligtet til. Erfaringer viser, at hvis det lykkes at få en gruppe til at fungere som et team, vil man opnå en synergieffekt - ofte beskrevet som " 2+2=5".
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens og gruppens/teamets situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Hvad er teamledelse?
• Teamroller
• Det innovative team
• Belbins teamroller
• Teamets udviklingsfaser
• Teammål og målstyring
• High Performance Teams
• Ansvarsfordeling i teamet
• Teamkommunikation
• Konflikthåndtering
• Team MUS-samtaler
• Effektive teammøder
• Systemisk teamudvikling
• Reflekterende teams
• Teammotivation
• Teamcoaching
• Situationsbestemt teamledelse
• Det selvkørende team
• Teamets udviklingsplan
Metode
Forløbet vil typisk være meget pratisk funderet, med udgangspunkt i de konkrete problemstillinger som teamlederen har i dagligdagen. En del af forløbet vil involvere hele teamet med praktiske øvelser, forskellige tests, profiler, undervisning, sparring og coaching.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at forbedre teamlederens kompetencer, samt styrke hele teamet i at fungere som et team. Efter forløbet, vil både lederen og teamet have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere for dem at handle og fungere, som et High Performance Team.