Den erfarne leder
Forløbet henvender sig til ledere, der har nogle eller flere års erfaring med ledelse, og som ønsker, at blive videreudviklet i rollen som leder. I rollen som leder har du nok allerede erfaret hvad der er dine styrker og udfordringer, og du ønsker nu at få udvidet din værktøjskasse, eller måske arbejde målrettet på specifikke udviklingsområder.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af lederens aktuelle situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Lederroller
• Ledelsespsykologi
• Delegering
• Kommunikationsstile
• Medarbejdersamtaler
• Konstruktiv feedback
• Motivation
• Lederen som coach
• Situationsbestemt ledelse
• Forandringsledelse
• Anerkendende ledelse
• Værdibaseret ledelse
• Teamledelse
• Medarbejderudvikling
• Konflikthåndtering
• Den svære samtale
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet vil typisk være en kombination af praktiske øvelser, forskellige tests, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete problemstillinger fra lederens egen hverdag

Mål og udbytte
Målet med forløbet er at øge lederens bevidsthed og kompetencer, samt styrke lederen i sin rolle som leder.
Efter forløbet vil lederen have nogle konkrete værktøjer og kompetencer, der vil gøre det lettere at handle og fungere i rollen som leder.