Personlig effektivitet
For lidt tid er efterhånden et problem for mange. Vi oplever ofte, at det kan være svært at nå det hele - både på jobbet og privat. Personlig effektivitet handler om, hvordan man i en presset hverdag, bliver bedre til at strukturere, planlægge, prioritere, vælge, styre og handle, på en måde der giver større tilfredshed for den enkelte. Forløbet giver deltageren en øget bevidsthed, om sine handlemuligheder, og denne vil få nogle konkrete værktøjer (herunder bedre brug af kalendersystemer), der kan bruges med det samme.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af deltagernes problemstillinger. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Begrebet "tid" - hvad er det?
• Mål, målsætning og målstyring
• Prioritering (Haste/vigtigt)
• Tidsplanlægning
• Skemalægning
• Kalenderstyring
• Opgavestyring
• Effektiv styring og håndtering af mails
• Håndtering af afbrydelser
• Effektive møder
• Håndtering af uforudset hændelser
• "Egentid" - hvordan får jeg det?
• Teameffektivitet
• Personlig udviklingsplan
Metode
Forløbet tager udgangspunkt i en Personlig Effektivitets Profil, der afdækker deltagerens styrker og svagheder inden for 12 hovedområder.
Forløbet vil være en kombination af praktiske øvelser, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring, være konkrete problemstillinger fra deltagens egen hverdag.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at forbedre deltagerens bevidsthed og kompetencer, således at denne efter forløbet, bliver endnu bedre til at sin deres hverdag. Hvis deltageren anvender de konkrete værktøjer og teknikker vil man opleve, at man selv styrer tiden og ikke omvendt. Efter kurset, vil man være mere effektiv, og opleve større trivsel og en mindre stresset dagligdag.