Projektledelse- og styring
Forløbet henvender sig til ledere på alle niveauer, der skal fungere som projektleder på en udviklings- eller forandringsproces, og som ønsker at få nogle konkrete konkrete værktøjer og færdigheder til at kunne styre processen. Forløbet er meget praktisk funderet - og skal tage udgangspunkt i et af lederens projekter.
Indhold
Forløbet kan indeholde flere forskellige elementer, afhængig af projektets omfang og den enkelte lederens situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Hvad er projektledelse?
• Hvad er projektstyring?
• Projektorganisation
• Projektbeskrivelse
• Projektets faser
• Projektgruppen/teamet
• Projektets milepæle
• Risikoanalyser
• Interessentanalyser
• Kommunikation
• Effektiv tidsstyring
• Informationsstyring
• Ressourcestyring
• Opfølgning og nedlukning
• Effektive projektmøder
• Reflekterende teams
• Teamcoaching
Metode
Forløbet bør tage udgangspunkt i et eller flere konkrete projekter, som den enkelte leder er ansvarlig for. Det vil være tale om en kombination af tests, undervisning, sparring og coaching.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er give lederen sparring og support, således at denne kan gennemføre et eller flere aktuelle projekter med succes.
Efter forløbet vil lederen have nogle konkrete værktøjer og nye kompetencer, der vil være en støtte i fremtidige projekter.