Præsentation med power
Forløbet henvender sig til alle, der ønsker at få nogle konkrete værktøjer og færdigheder i forbindelse med præsentationer, foran større eller mindre grupper. De fleste, anvender i dag powerpoint i et omfang, der faktisk betyder, at der ikke er meget power over præsentationen. Deltagerne vil derfor blive trænet i, hvordan man anvender forskellige former for virkemidler, hvordan man opbygger en ordentlig struktur, og sidst men ikke mindst, hvordan man kan præsentere med POWER.
Indhold
Forløbet kan indeholde mange forskellige elementer, afhængigt af deltagerens situation. Her er nogle af de mest typiske emner:

• Sådan forbereder du en præsentation
• Hvad skal du gøre inden du laver dine powerpoints
• Sådan laver du en målrettet præsentation
• Kreativitet og dynamik
• Sådan motiverer og engagerer du andre
• Præsentationen - fra A til Z
• Dispositioner
• Indledning og afslutning
• Sådan får du mere POWER i din powerpoint - og dig selv
• Kropssprog og øjenkontakt
• Din stemme og stemmeføring
• Når du er "på" - hvad så?
• Håndtering af afbrydelser
• Coaching og sparring
Metode
Forløbet vil typisk være en kombination af praktiske øvelser, undervisning, sparring og coaching.
I det omfang det er muligt, vil udgangspunktet for øvelser og sparring være konkrete præsentationer fra deltagerens hverdag.

Mål og udbytte
Målet med forløbet er, at gøre deltageren bedre og mere sikker i sine præsentationer.
Efter forløbet, vil deltageren have konkrete værktøjer og kompetencer, der kan anvendes med det sammen. Ofte vil deltageren også have fået udvikle nogle "grundskabeloner", der kan anvendes til fremtidige præsentationer.