Metode
Rosenlund & Partners har mange års erfaring med at udvikle og gennemføre større og mindre kompetenceudviklingsforløb. Vi lægger stor vægt på, at forløbet tager udgangspunkt i det aktuelle behov, deltagernes viden, samt virksomhedens mål og værdier.

Inden kurset
I mange tilfælde kan det være en fordel, at gennemføre en forundersøgelse, som giver os et endnu bedre kendskab til hvilke problemer, udfordringer og behov der er i virksomheden. Afhængigt af opgaven, kan det fx. være workshops med ledelsen, interview med udvalgte medarbejdere, sambesøg, deltagelse på møder (som observatør), mystery shopping eller tests/profiler.

Undervejs
Hvis der er tale om et forløb, der strækker sig over en længere periode, vil der være behov for at have løbende kontakt med den der er uddannelsesansvarlig i virksomheden. Typisk vil der aftales faste opfølgningsmøder, hvor der drøftes den aktuelle status, deltagernes tilfredshed og feedback, og om der skal ske evt. justeringer i forhold til den oprindelig plan.

Efter kurset
Anvendelse og implementering af nye kompetencer og viden, kan være en stor udfordring, når man kommer tilbage fra et kursus. Travlhed og gamle vaner kan ødelægge den bedste intention. Undersøgelser viser at det kan tage op til 60-70 dage at få en indarbejdet en ny vane. Derfor er opfølgning, efterfølgende sparring, supervision og coaching vigtige redskaber, for at sikre at forløbet får den optimale effekt.
Action Learning
For at sikre bedst muligt implementering og anvendelse af de tillærte teknikker og værktøjer, anvendes Action Learning hvor det er muligt. Når man har mulighed for at afprøve det tillærte i hverdagen, vil man opleve hvilken effekt det kan have, hvilket medfører en refleksion (erfaring), der igen muliggør en justering/regulering i ens adfærd eller kommunikation.

Ring eller mail, og få yderligere information om vore kurser.